รับมอบวัสดุสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คุณพนิดา จันทร์วิไลนคร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มอบวัสดุสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงอาคารและสถานที่และเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบพระคุณเอเซเว่น และครอบครัวจันทร์วิไลนคร เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

You may also like...