ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ห้องเรียนพิเศษ EEP ระดับชั้นอนุบาล ๓

👏โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

👨‍🎓👨‍🎓 เด็กหญิงอิงวรา จันทร์ประเสริฐ ชั้นอนุบาล ๒

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ห้องเรียนพิเศษ EEP ระดับชั้นอนุบาล ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖👏

You may also like...