ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย

🍒๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ที่เข้ามาซ่อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองที่มารับ – ส่งนักเรียน

You may also like...