ปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย

🍒๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก ที่เข้ามาปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก

You may also like...