ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

🍒๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷 โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด นำโดย นางอรชร ปราจันทร์รองผอ.สพป.ตาก เขต ๑ โดยโรงเรียนอนุบาลตาก ได้เสนอชื่อเด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมอาหารสัตบงกชโรงเรียนอนุบาลตาก

You may also like...