ประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🍒๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

You may also like...