ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

🍒๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷 โรงเรียนอนุบาลตากจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี คุณพนิดา จันทร์วิไลนคร เป็นประธานในที่ประชุม นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย รายงานผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลตากขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

You may also like...