นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

🍒๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 🍒 🌷 โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมหัวหน้าวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกห้องเรียน เพื่อเข้าเยี่ยม ให้กำลังใจครูและนักเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...