ต้อนรับบุคลากรโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

🍒๔ มกราคม ๒๕๖๖ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” จำนวน ๕๐ คน โดยมีจุดประสงค์การศึกษาดูงานที่มุ่งเน้นศึกษาข้อมูลด้านการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ

>>คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...