จำหน่ายเสื้อ “80 ปี อนุบาลตาก”

โรงเรียนอนุบาลตากขอเชิญชวนทุกท่านซื้อเสื้อ “80 ปี อนุบาลตาก” เนื่องในโอกาสโรงเรียนอนุบาลตากได้ก่อตั้งครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างห้องประชุม “80 ปี อนุบาลตาก “ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของนักเรียน และนำไปพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆของโรงเรียน โดยสามารถสั่งจองได้ที่ https://forms.gle/yqg8aGVSjLsf5xMm7 โดยโอนชำระค่าเสื้อได้ที่หมายเลขบัญชี 662-6-54647-3 ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี “80 ปี อนุบาลตาก”
ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งจองแจ้งเบอร์เสื้อได้ที่ไลน์แอท https://lin.ee/6bzydT2

You may also like...