จัดกิจกรรมเรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์โอเน็ต เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นป.6

🏆🏆โรงเรียนอนุบาลตากจัดกิจกรรมเรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์โอเน็ต เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

1. สอนก่อนตารางเรียนช่วงเวลา 07.40-08.30 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์

เริ่ม 28 พฤศจิกายน 2565 – 27 มกราคม 2566

2. ติวเข้มโดยวิทยากรพิเศษ แบบ on-site และ on-line

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21- 22 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.

3. ติวเข้มเตรียมพร้อมก่อนสอบโอเน็ต ในชั่วโมงเรียน

วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

You may also like...