งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลตาก ได้จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณของโรงเรียน จำนวน ๒ ท่าน คือ นางสมใจ ผัดตุ่น ครูชำนาญการพิเศษ และ นางมยุรี ศิริยานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ภายในธีม “ร้อยรักสานสัมพันธ์ สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของครูผู้เกษียณ อาทิเช่น กิจกรรมมอบของขวัญแด่ครูผู้เกษียณ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

ชมภาพกิจกรรมได้ที่

You may also like...