คณะศึกษานิเทศก์จากสพป.ตาก เขต ๑ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการเรียนการสอน

🍒๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการเรียนการสอน จาก สพป.ตาก เขต ๑ นำโดยนายจักษภณ ดีวังทอง ศึกษานิเทศ สพป.เขต ๑ มาพบปะ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

You may also like...