กีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี 2565

🍒๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี 2565 โดยมี นายปณิธิ ระวังนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางพนิดา จันทร์วิไลนคร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ชมภาพกิจกรรมได้ที https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07y2dTnLBazgFbqxitAetVdfS1CnoNu8wxgDZZZq8tbfneqb1mVckP7BRhuu3e9N5l&id=100060740655128

You may also like...