กิจกรรม “ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ปีการศึกษา ๒๕๖๕

🌷 วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้ทดลองลงมือปฏิบัติ โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031AZQQ4nocYeTMxr8WNs5TX3Z7L6Uaqy9EUB6mbjQb13AxkfhxVVC1rb19n6SxyWzl&id=100060740655128

You may also like...