กิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน”

🍒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
>>ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

You may also like...