กิจกรรม“หนูน้อยท่องโลกกว้าง”

🍒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ได้จัดกิจกรรม“หนูน้อยท่องโลกกว้าง” โดยเรียนรู้ในสถานที่สำคัณในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก คือ ธำรงกุลฟาร์ม วัดพระบรมธาตุบ้านตาก และวนอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาและสร้างคุณลักษณะเฉพาะตน เช่น ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ์ การรู้จักสังเกต การแก้ปัญหา การมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และมีประสบการณ์ที่กว้างไกล
>>คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี่

You may also like...