กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp 2022)

🍒๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷 โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp 2022) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมฐานที่หลากหลาย จำนวน ๖ ฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนาน โรงเรียนอนุบาลตากขอขอบคุณตำรวจทางหลวงที่ดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0311iLPef4R6kE4txiMc8BENLWjPCQx1fiuZ7ZXEcxSdSiynRCvdj7gYu3whHhAUEBl&id=100060740655128

You may also like...