กำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ทรายอะเบท

 ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลตากและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองขยางโพรงร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณแหล่งน้ำภายโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมสำรวจพื้นที่ที่มีน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รักษาความสะอาดให้ถูกหลักอนามัย โดยใช้นโยบาย 3 เก็บ ประกอบด้วย เก็บให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะเศษภาชนะ เก็บน้ำปิดให้มิดชิด รวมทั้งทำกิจกรรม 5 ส สะดวก สะอาด

You may also like...