การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ)

🍒๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 🍒

🌷 โรงเรียนอนุบาลตาก ดำเนินงานโครงการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายวีรพล ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โครงการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) จัดขึ้นเพื่อสนองพันธกิจด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการ

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

You may also like...