การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งเดิม

#ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เรื่อง #การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งเดิม🪷💯🌷

You may also like...