การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

🍒๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 🍒

🌷 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต ๑ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูตัวแทน นักเรียน และผู้ปกครองร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นำโดย นายภพเดชา บุญศรี รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการ ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๗ เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ณ อาคารสัตตบงกชวัฒนา โรงเรียนอนุบาลตาก

>>คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...