รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประเภทเยาวชน ระดับจังหวัด

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประเภทเยาวชน ร...

รางวัลการแข่งขัน Top GPA Test โดยสถาบัน TOP TEST CENTER

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวนการโรงเรียนอนุบาลตากเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ จากการแ...

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพ...

รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชมเชย จากการสอบ TEDET ปี 2565

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชมเชย จากการสอบ TEDET โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ร...

รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐกรณ์ ขัติวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลตาก ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิต ใจโปร่งครูโรงเรียนอนุบาลตาก ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑