กลุ่มงานบริหารบุคคล

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่นายณัฐวัตร แก้วบุญธรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)และนางสาวกัญญารัตน์ สินใจ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ร่วมให้กำลังใจแก่บุคลากร

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมวางพวงหรีดเพื่อให้กำลังใจและร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ถึงการจากไปของ คุณพ่...

ศึกษาดูงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๘ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยน ...

ประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ)

วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โ...

ประเมินครูผู้ช่วย

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางอัญชัน ครุธแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ามะม่วง พร้อมด้วยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตากร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประเมินครูผู้ช่วย ในครั้...