ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
MEP อนุบาล 1/1171431
อ. 1/2161329
อ. 1/3161430
อ. 1/4151530
รวมอนุบาล 164561204
MEP อนุบาล 2/1111526
อ. 2/292332
อ. 2/3181129
อ. 2/4161531
อ. 2/5171431
รวมอนุบาล 271781495
MEP อนุบาล 3/1191130
อ. 3/2161632
อ. 3/3131932
อ. 3/4141832
อ. 3/5131932
รวมอนุบาล 375831585
รวม อนุบาล21021742714
ประถมศึกษาปีที่ 11331142478
ประถมศึกษาปีที่ 2108922006
ประถมศึกษาปีที่ 31241122366
ประถมศึกษาปีที่ 41271182457
ประถมศึกษาปีที่ 51291082376
ประถมศึกษาปีที่ 6881091975
รวมประถม7096531,36238
รวมทั้งหมด9198711,79052