งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ฯ

🍒๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครู ได้นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๒ รายการ การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่ตนเองถนัด และโรงเรียนอนุบาลตากได้เป็นสถานที่การจัดการแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – ๑๙ โดยมี นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตาก เขต ๑ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

>> คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...