ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ รูปภาพของIct Center Ict Center 0 Ict Center
Tue, 27Oct 2020, 03:28 AM
คลิปคู่มือขั้นตอนการสร้างห้องเรียนออนไลน์ รูปภาพของIct Center Ict Center 0 Ict Center
Thu, 7May 2020, 11:10 AM
ประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากรครูอนุบาลตาก รูปภาพของIct Center Ict Center 1 ครูนิติมา บุญมา
Thu, 16Apr 2020, 08:43 AM